ร.10 ทรงขอบใจ ปชช.ถวายสักการะพระบรมศพ ทำดีด้วยหัวใจ

2017-10-11 14:00:51

ร.10 ทรงขอบใจ ปชช.ถวายสักการะพระบรมศพ ทำดีด้วยหัวใจ

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสขอบใจประชาชนมาถวายสักการะพระบรมศพ และพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 11  ต.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสความว่า ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ อย่างพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดี ด้วยน้ำใจบริสุทธิ์งดงาม อีกทั้งพร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่าง ๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นการทำดีด้วยหัวใจ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บัดนี้ การถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย และสมพระเกียรติ เชื่อว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และด้วยความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ หาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงทราบด้วยพระญาณวิถีใด ๆ ก็ตาม จะทรงชื่นชมโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอขอบใจทุกๆท่าน ด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดจากหัวใจ ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง