แจ้งผู้พิการร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

2017-10-11 13:00:42

แจ้งผู้พิการร่วมพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

Advertisement

กอร.พระราชพิธีฯ แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้พิการ จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้พิการ จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯ จัดทำโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดังนี้

1.ขอความร่วมมือผู้พิการที่ประสงค์จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามซุ้มบริการ บริเวณใกล้บ้าน เนื่องจากในวันงานพระราชพิธีฯ จะมีประชาชนหนาแน่น อาจไม่ได้รับความสะดวก

2.กรณีผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ขอความร่วมมือมีผู้ติดตาม เพื่อช่วยดูแลอำนวยความสะดวก

3.ผู้พิการสามารถเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มบริเวณภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากจุดบริการดังกล่าว เป็นสถานที่ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการอยู่แล้ว เช่น ทางลาด ห้องน้ำผู้พิการ เป็นต้น

4.หากต้องดูแลผู้พิการที่เข้ามาพร้อมประชาชนจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่พบเห็น ควรจะพาผู้พิการมาพัก และพูดคุยทำความเข้าใจ ณ จุดบริการที่ใกล้ที่สุด หรือพาเข้าพักในหน่วยบริการทางการแพทย์