กพฐ.เคาะแล้วสั่งทุกโรงเรียนจับฉลากรับเด็กชั้น ป.1

2020-09-18 16:55:57

กพฐ.เคาะแล้วสั่งทุกโรงเรียนจับฉลากรับเด็กชั้น ป.1

Advertisement

กพฐ.สั่งงดสอบแข่งขันเข้าชั้น ป.1 โดยให้จับฉลากแทน พร้อมจำกัดเด็กนักเรียนไม่เกินห้องละ 40 คน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. เปิดเผยภายหลังการประชุมเกี่ยวกับร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ว่า ที่ประชุมมีมติให้การรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2564 ให้จำกัดการรับนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง เพื่อให้ครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และห้ามมีการขยายห้องเรียนโดยเด็ดขาด ส่วนกรณีนักเรียนรับนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส นักเรียนที่เป็นบุตรราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน ยังคงให้มีการรับแบบเงื่อนไขพิเศษตามเดิม

ประธาน กพฐ.ยังกล่าวถึงการรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนว่า ที่ประชุมมีมติห้ามใช้วิธีการสอบแข่งขันโดยเด็ดขาด โดยให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองมาจับฉลากเข้าเรียนแทนบุตรหลาน เนื่องจากแพทย์เด็กด้านจิตวิทยา มองว่า การแข่งขันเรื่องการสอบเข้าส่งผลทางด้านอารมณ์และจิตใจของเด็ก ที่ผ่านมายอมรับว่าการรับนักเข้าเรียนเช้าชั้น ป.1 โรงเรียนบางแห่งยังมีการสอบแข่งขันในหลักสูตรห้องเรียน English Program (EP) และ  Intensive English Program (IEP) ทำให้ผู้ปกครองต้องส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชา ทั้งนี้ หากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นชอบ กพฐ.จะนำไปจัดทำเป็นปฏิทินและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง