เซเว่นฯขายเบียร์สดผิด 2 มาตรา

2017-10-10 18:50:20

เซเว่นฯขายเบียร์สดผิด 2 มาตรา

Advertisement

คณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลุยเอาผิดเซเว่นฯขายเบียร์สดผ่านตู้อัตโนมัติ 2 มาตรา ฐาน “จำหน่ายด้วยวิธีต้องห้าม-ติดโลโก้เข้าข่ายโฆษณา” พร้อมเสนอออกประกาศห้ามขายผ่านเครื่องอัติโนมัติ

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายบุญอยู่ ขอพรประเสริฐ อนุกรรมการพิจารณาความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กรณีร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งเครื่องจำหน่ายเบียร์สดอัตโนมัติว่า แม้ว่าทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะประกาศยุติโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สด แต่ความผิดเกิดขึ้นและสำเร็จแล้ว ดังนั้นอนุกรรมการฯ จึงมีมติว่า กรณีนี้มีความผิดฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีต้องห้ามตามกฎหมาย มาตรา 31 (1) และเนื่องจากมีการติดยี่ห้อชัดเจนจึงถือว่าผิดตามมาตรา 32 เรื่องการโฆษณาด้วย ส่วนจะแยกความผิดออกเป็นรายสาขา หรือรวมความผิดก็ได้ ต่อจากนี้จะส่งมติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป

นายบุญอยู่ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติเสนอให้คณะอนุกรรมการปรับแก้กฎหมาย พิจารณาจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ ส่วนร้านสะดวกซื้ออีกแห่งหนึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาเช่นเดียวกัน โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติหรือไม่