หนังสือทรงคุณค่า...ในหลวงรัชกาลที่ ๙

2017-10-10 17:28:06

   หนังสือทรงคุณค่า...ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Advertisement

หนังสือทรงคุณค่า...ในหลวงรัชกาลที่ ๙

หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งแต่ละเล่มล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ึคนไทยควรศึกษา และมีเก็บไว้คู่บ้าน ดังเช่นตัวอย่างหนังสือดีที่คัดสรรมาแนะนำให้ทราบกันดังต่อไปนี้ หนังสือชุด “ศาสตร์พระราชา” พิมพ์สี่สีสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) รวม 9 เล่ม อันได้แก่ โครงการพระราชดำริฝนหลวง แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา หญ้าแฝก ชั่งหัวมัน แกล้งดิน สวนจิตรลดา ดอยคำ พระดาบส น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

 “100 เรื่องในหลวงของฉัน” นำเสนอเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทำให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทย ครอบคลุมตั้งแต่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับพระองค์ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน สนพ.สถาพรบุ๊คส์ จัดพิมพ์


“ปรีดิฉายาลักษณ์” ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ จากปกนิตยสารและหนังสือเก่าอันทรงคุณค่า พร้อมคำอธิบายเหตุการณ์ ที่พสกนิกรชาวไทยได้ดูแล้วจะเกิดความปลื้มปีติใจอย่างหาที่สุดมิได้ จัดพิมพ์โดย พิมพ์คำสำนักพิมพ์ “ของขวัญแด่พ่อ” หนังสือที่เป็นเสมือนบันทึกเหตุการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจ ตลอดจนบ่งบอกถึงความรู้สึกของราษฎรผู้ถวายสิ่งของแด่พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชายไทยทุกคน จัดพิมพ์โดย สนพ.Be Bright “เลิศล้ำคำพ่อ ก่อสุขและสำเร็จ” เป็นที่ยอมรับและยกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักสื่อสารที่เลิศล้ำ ทรงใช้คำที่คมชัดทรงสอนแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้ การดำเนินตามรอยพระยุคลบาทโดยการน้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทในวาระโอกาสต่างๆ และจาก ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2530-2554 ที่ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้มาปฏิบัติตาม จึงนับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิต “พุทธภูมิพล” กล่าวถึงความหมายของทศบารมี และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร รวมถึงพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าสงเคราะห์เข้าเป็นทศบารมีได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพของการบำเพ็ญทศบารมีอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จัดพิมพ์โดย สนพ.อมรินทร์ธรรมะ
“108 มงคลพระบรมราโชวาท” รวบรวมส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวเนื่องกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อคนไทยไว้เพื่อเตือนใจและใช้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต “พ่อของแผ่นดิน” รวบรวมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ แม้จะเป็นพระราชดำรัสสั้นๆ แต่ก็ยังความปลาบปลื้มอย่างไม่สิ้นสุดปิดท้ายกันที่ “ตามเสด็จฯ ต่างประเทศ” ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภนิมิตร คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้รับใช้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มานานกว่า 60 ปี และได้ตามเสด็จฯ ทั้งสองพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ เขียนเล่าประสบการณ์การตามเสด็จฯ ได้อย่างมีอรรถรส แฝงอารมณ์ขัน เรียกได้ว่า คือบันทึกความทรงจำที่มีคุณค่าซึ่งผู้อ่านจะได้ซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทั้งสองพระองค์ทรงประกอบเพื่อสานสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศอย่างแท้จริง จัดพิมพ์โดย สนพ.อมรินทร์