ศาล รธน.รับวินิจฉัย"แกนนำ"ปราศรัยล้มล้างการปกครอง

2020-09-16 18:30:18

ศาล รธน.รับวินิจฉัย"แกนนำ"ปราศรัยล้มล้างการปกครอง

ศาล รธน.รับวินิจฉัยปม "แกนนำม็อบปลดแอก ปราศรัยล้มล้างการปกครอง พร้อมให้ชี้แจงภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ศาลรัฐธรมนูญ พิจารณาคำร้องของ นายณฐพร โตประยูร ที่ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณีคณะบุคคลจัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่า การชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าว มีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน คือ นายอานนท์ นำภา, นายภาณพศ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรมนูญ มาตรา 49 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 3 ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ไว้วินิจฉัย พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องทราบ โดยส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา จึงมีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง