สภาฯ เห็นชอบรายงานศึกษาแก้ไข รธน.

2020-09-10 19:05:08

สภาฯ เห็นชอบรายงานศึกษาแก้ไข รธน.

Advertisement

สภาฯ เห็นชอบรายงานศึกษาแก้ไข รธน. ส่งให้รัฐบาลต่อไป

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ลุกขึ้นชี้แจงถึงกรณีที่ส.ส.ระบุว่า กมธ. ไม่แตะหมวด 1 และ 2 ว่า คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าหมวด 1 หมวด 2 แก้ไขได้ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่า จะแก้ไขหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาในชั้น กมธ. ยืนยันว่า ไม่มีใครพูดถึง 2 หมวดดังกล่าวเลยแม้แต่คนเดียวดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไข ซึ่งไม่ใช่ว่าแก้ไขไม่ได้ เพียงแต่เห็นว่าไม่มีประเด็นต้องแก้ไข จึงไม่มีผลการศึกษา ส่วนกรณีที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมาธิการวิสามัญฯ ระบุว่าเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนั้น คงไม่ถูกต้อง เพราะการจะเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยต้องพูดคุยกันในที่ประชุมและมีการลงมติ แต่ที่ผ่านมาไม่มีการคุยเรื่องนี้เลย  

จากนั้น ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนครบถ้วนทั้ง 33 คนแล้ว โดยใช้เวลากว่า 7 ชม. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งว่า แม้จะมีความเห็นแตกต่าง แต่ทุกคนต่างเห็นพ้องให้รับรายงานฉบับดังกล่าว พร้อมกับส่งรายงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลพิจารณา จึงขอใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ 88 ยกเว้นไม่ต้องลงมติ ซึ่งที่ประชุมไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทำให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับนี้ ส่งให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป จากนั้นนายชวนสั่งปิดประชุมในเวลา 18.25น.