"ปิยบุตร" ยัน รธน. แก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรา

2020-09-10 19:00:28

"ปิยบุตร" ยัน รธน.  แก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรา

Advertisement

"ปิยบุตร" ยัน รธน.  แก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรา อย่าสร้างความเข้าใจผิดว่าแตะต้องไม่ได้ จนเกิดวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่รัฐสภา ปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สัดส่วนพรรคพรรคก้าวไกล อภิปรายตอบคำถาม ส.ส. ต่อกรณีที่ผลการศึกษาของ กมธ.ที่รายงานต่อสภาฯไม่มีการพูดถึงการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 เรื่องพระมหากษัตริย์  โดยระบุว่า ในเรื่องนี้ตนมีความเห็นต่างจาก กมธ.ส่วนใหญ่ ต้องเรียนว่าข้อจำกัดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เขียนไว้ใน มาตรา 255 คือห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐและห้ามเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ถ้อยความนี้หมายความว่า สามารถแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรา แต่ห้ามแก้จนเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็น สหพันธรัฐ เปลี่ยนเป็นเผด็จการ หรือเปลี่ยนให้มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเป็นอันขาด และในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมวด 1 และหมวด 2 มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรต่อเนื่องตามยุค แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปี 2550 ก็มีการเพิ่มหลักเรื่องนิติธรรมลงไปในหมวด 1 หรือในปี 2560 ก็มีการเพิ่มเรื่องการใช้อำนาจนั้นต้องคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้อาจมีหลายเรื่องในหมวด 1 และ 2 ที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น อย่าสร้างความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจผิดๆ ว่าสองหมวดนี้แตะต้องไม่ได้

“ถ้าบอกว่าหมวด 1 และ 2 แตะต้องอะไรไม่ได้เลย แล้ววันหนึ่งหากมีความจำเป็นต้องแก้จริงๆ มันจะเกิดเดดล็อก เกิดวิกฤตการณ์ในทางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น อย่าอธิบายหรือพยายามทำความเข้าใจผิดจนเกินตัวบทรัฐธรรมนูญซึ่งยืนยันชัดเจนว่า หมวด 1 และ 2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ สมาชิกสภา วุฒิสภา หรือประชาชนก็ควรสามารถพูดคุยถกเถียงกันเรื่องนี้ได้"นายปิยบุตร กล่าว