"ก้าวไกล" พร้อมจับมือ พท.ปิดสวิตช์ ส.ว.

2020-09-09 18:55:38

"ก้าวไกล" พร้อมจับมือ พท.ปิดสวิตช์ ส.ว.

Advertisement

"ก้าวไกล" ประกาศชัดไม่เอานายกคนนอก ไม่หนุนรัฐบาลแห่งชาติ พร้อมจับมือ พท.เดินหน้าปิดสวิตช์ ส.ว.


เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมถอนรายชื่อออกจากญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 272 

นายชัยธวัช กล่าวว่า ข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลมี 3 เรื่องหลัก คือ 1. การแก้ไขมาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ( ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 2. การยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 269 - 272 เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว. โดยดำเนินการควบคู่กันไปกับการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) และ 3. การยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 279 เพื่อยกเลิกการรับรองให้ประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. ) และการกระทำที่เกี่ยวเนื่องชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอด ซึ่งวานนี้ ( 8 ก.ย. 63 ) พรรคก้าวไกล ได้ร่วมกับ ส.ส.รัฐบาล และฝ่ายค้าน รวมทั้งสิ้น 99 รายชื่อ ได้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ยกเลิกมาตรา 272 ต่อประธานรัฐสภา ในวันนี้ได้รับทราบข่าวว่า ส.ส. ฝั่งรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สภาเพื่อขอถอนรายชื่อออกจากญัตติดังกล่าว ซึ่งหากมีการถอนรายชื่อจำนวนหนึ่งจริงต้องยอมรับว่าจะทำให้ญัตติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ เพราะมีรายชื่อ ส.ส.ไม่ครบ 1 ใน 5 ของสมาชิกตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และจะทำให้ญัตติดังกล่าวจะต้องตกไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

“พรรคก้าวไกลพยายามรวบรวมรายชื่อภายใต้ข้อจำกัดอย่างดีที่สุด หากมีการถอนรายชื่ออีก และไม่สามารถหารายชื่อเพิ่มได้ ญัตตินี้จะต้องตกไป อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่ายินดีที่พรรคเพื่อไทยมีมติเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลายเรื่อง รวมถึงเรื่องการปิดสวิตซ์ ส.ว. ด้วยการยกเลิก มาตรา 272 ซึ่งเป็นเเนวทางเดียวกันกับที่พรรคก้าวไกลสนับสนุน คือ การเสนอญัติให้ยกเลิกมาตรา 272 และการยกเลิกมาตรา 270 - 271 โดยในประเด็นการปิดสวิตซ์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกมาตรา 272 นั้น เรายังหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติได้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เพื่อให้ประธานรัฐสภาได้บรรจุวาระดังกล่าวทันปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเราพร้อมยินดีร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติของพรรคเพื่อไทย เพื่อให้เข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภา ก่อนปิดสมัยการประชุมในวันที่ 25 ก.ย. 2563”นายชัยธวัช กล่าว

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า การปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกมาตรา 272 มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว หลายวันที่ผ่านเริ่มมีการพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติและมีการเสนอเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก ซึ่งสาระสำคัญของ มาตรา 272 วรรค 2 คือ การเปิดช่องให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ ดังนั้น หากสามารถยกเลิกมาตรา 272 ได้เร็วที่สุดก็จะเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เกิดทางตัน ลดความขัดเเย้งทางการเมือง และเป็นการปิดสวิตซ์ ส.ว. เพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกเเซงการเลือกนายกรัฐมนตรีและปิดทางไม่ให้เกิดการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกไปพร้อมกัน สำหรับในประเด็นการแก้ไขมาตรา 256 เรื่องการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( สสร.) นายชัยธวัช กล่าวว่า แม้พรรคก้าวไกลไม่ได้ร่วมลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ญัตตินี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระการพิจารณาของรัฐสภาแล้วในวันที่ 23 - 24 กันยายนนี้ โดยพรรคก้าวไกลจะยกมือสนับสนุนการแก้ไขมาตรา 256 ในวาระที่ 1 และจะผลักดันให้เกิดการแปรญัตติในวาระที่ 2 เพื่อทำให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่จะเกิดขึ้นเป็น สสร.จากประชาชนอย่างเเท้จริง ไม่ปิดกั้นความคิด ความฝันของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และที่สำคัญคือโครงสร้างที่มาของ สสร. จะต้องไม่กลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกวางไว้ให้เป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร