"พรรคชาติไทยพัฒนา"เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

2020-09-09 18:05:32

"พรรคชาติไทยพัฒนา"เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

Advertisement

"พรรคชาติไทยพัฒนา" เปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด แห่งที่ เพื่อช่วยเหลือสุนัขเจ็บป่วย ถูกเจ้าของทิ้งจนอดโซหิวโหย 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.สุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.สุพรรณบุรี แห่งที่ 1 โดยมีคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา และ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก โดย ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จ.สุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยนายนิมิต กล่าวอีกว่า ทาง จ.สุพรรณบุรี จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี ผลักดันให้โครงการมีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมในเขต จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบกับ จ.สุพรรณบุรี ได้มีการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เจ็บป่วย หรือถูกทำร้ายจากคน ถูกรถชน หรือถูกทอดทิ้งจนอดอยากน่าเวทนา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและพบเห็นได้ทั่วไปใน จ.สุพรรณบุรี จึงเกิดการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่สำคัญ คือ เพื่อช่วยเหลือสุนัขไม่มีเจ้าของให้มีที่พักพิงและการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี รวมทั้งยังสามารถควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และเพื่อสร้างจิตสานึกแก่คนในชุมชนให้มีความรัก ความเมตตา และเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีมีรายงานว่า หลังเสร็จพิธีเปิด น.ส.กัญจนา และคุณหญิงแจ่มใส ได้มอบเงินเข้ากองทุนจำนวน 50,000 บาท พร้อมกันนี้ส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจต่างๆ ยังร่วมกันมอบเงินเข้ากองทุนสุขจรจัดของ จ.สุพรรณบุรี และมอบอาหารสุนัข ให้อีกจำนวนมาก เพื่อดูแลสุนัขในโอกาสต่อไป