นายกฯชี้ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น

2020-09-08 22:30:23

นายกฯชี้ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ชี้รัฐบาลมุ่งเน้นปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจใหม่ จากเดิมพึ่งพาการส่งออก การท่องเที่ยว แต่โควิด-19 ทำรายได้ลดลง ต้องจัดทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลได้ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการต่าง ๆ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ พร้อมปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบปะภาคเอกชน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและดูว่ารัฐบาลจะสนับสนุนส่วนไหนได้บ้าง เป็นการทำงานร่วมกัน โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือ ลดการเลิกจ้างงานพนักงานให้มากที่สุด โดยรัฐบาลจะจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดูแลลูกจ้าง พนักงาน ในห่วงโซ่ผู้ประกอบการรายใหญ่

นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงเศรษฐกิจโดยรวมว่า มีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือนสิงหาคมลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลงน้อยที่สุดในรอบ 6 เดือน รวมถึงราคาอาหารสดดีขึ้นตามลำดับ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐดีขึ้น อยู่ที่ 31.34 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แม้พบผู้ติดเชื้อแต่ระบบของสาธารณสุข ก็สามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังให้เพิ่มกำลังตามพื้นที่แนวชายแดนเพื่อป้องกันผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า เตรียมหารือกับ ครม.เพื่อพิจารณาเพิ่มวันหยุดให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ รวมทั้งการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของไทยที่มีอยู่ ให้มีการใช้งานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น วันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจใหม่ จากเดิมที่ต้องพึ่งพาการส่งออก การท่องเที่ยว แต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลง อาจต้องจัดทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากแผนงาน EEC ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ท่าเรือต่าง ๆ ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้วยการศึกษา Land Bridge เพื่อสร้างรากฐานแก่เศรษฐกิจระยะยาว