ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ

2020-09-08 22:15:49

ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ

Advertisement

ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ. ออกเสียงประชามติ ระบุช่วงโควิด-19 อาจต้องใช้งบ 4,000 ล้าน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ....ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ โดยงบประมาณในการทำประชามติใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางเลขาธิการ กกต.แจ้งว่า อาจต้องใช้งบเพิ่ม 1,000 ล้านบาทรวมเป็น 4,000 ล้านบาท

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันเรายังไม่มีการตรากฎหมายการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2560 กฎหมายฉบับเก่าเป็นของรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งยกเลิกไปแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องยกร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ  ที่ประชุม ครม.จึงมีมติเห็นชอบ ต่อไปจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนและประสานกับทางสภาฯต่อไป