"บิ๊กป้อม" สั่งทุกฝ่ายพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

2020-09-08 19:20:02

"บิ๊กป้อม" สั่งทุกฝ่ายพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ

Advertisement

"บิ๊กป้อม" สั่งเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุม ครม.ว่า จากการได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร พร้อมกับมอบให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่าร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่  รวมถึงมอบหมายให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้กรมเจ้าท่าจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับคลองอื่น ๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน อีกทั้ง ต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบ และร่วมมือตามแนวทางจิตอาสาด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน