“เสธ.เจี๊ยบ” ค้านตั้ง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน.ใหม่

2020-09-08 16:25:29

“เสธ.เจี๊ยบ” ค้านตั้ง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน.ใหม่

Advertisement

“เสธ.เจี๊ยบ” ไม่เห็นด้วยตั้ง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน.ใหม่ หนุนแก้มาตรามีปัญหา เผย ส.ว.จับกลุ่ม 4-5 กลุ่มแบ่งถกแก้ ชี้ส่วนใหญ่เห็นด้วยยกเลิก ม.272

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่รัฐสภา พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพราะสหรัฐอเมริกาก็มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว ไม่ดีตรงไหนก็แก้เป็นรายมาตรา แต่สำหรับบ้านเราถ้าแก้ไขอีกเราก็จะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ 21 ฉะนั้น จึงไม่เห็นด้วยให้เขียนใหม่ทั้งฉบับ แต่ตนเห็นด้วยที่ให้มีการแก้ไขรายมาตรา ส่วนจะแก้ไขมาตราใดนั้นก็ต้องมาพูดคุยกันว่าจะแก้อะไร อย่างไร รวมถึงการยกเลิกมาตรา 272 ให้ส.ว.มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางใด

“ในขณะนี้ในส.ว.มีการจับกลุ่ม 4-5 กลุ่มๆ ละ 40-50 คน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยบางคนอยู่หลายกลุ่ม แต่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดเลย” พล.อ.อกนิษฐ์ กล่าว