“เทพไท” ลั่นแก้ ม.272 ตัดวงจรอุบาทว์

2020-09-08 10:54:06

“เทพไท” ลั่นแก้ ม.272 ตัดวงจรอุบาทว์

Advertisement

“เทพไท” ลั่นแก้ ม.272 ตัดวงจรอุบาทว์ ป้องกันการสืบทอดอำนาจ ระหว่างยกร่าง รธน.ใหม่

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)  กล่าวถึง การลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ที่สามารถ ใช้เอกสิทธิ์ของตนเองได้ ตนได้ลงชื่อในญัตติดังกล่าวไว้กับนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรังเรียบร้อยแล้ว เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าพรรคจะประกาศจุดยืนเห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภา ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ก็ตาม แต่เมื่อไม่มีการยื่นญัตติเรื่องนี้ในนามของพรรค จึงทำให้ ส.ส.ของพรรคบางส่วนจำเป็นต้องไปใช้เอกสิทธิ์ลงชื่อในญัตติร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางและจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ และในการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีมติพรรคห้ามไม่ให้ ส.ส.ของพรรคลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 กับพรรคการเมืองอื่นใดทั้งสิ้น

ส่วนข้ออ้างว่าเมื่อมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)แล้ว ให้นำมาตรา 272 ไปแก้ไขในการยกร่างรัฐธรรมนูญของ สสร.นั้น นายเทพไท กล่าวว่า ก็ไม่มีหลักประกันใดๆว่า ระหว่างที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) มีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานั้น จะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมือง หรือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆเกิดขึ้น ถ้าหากรัฐบาลเลือกใช้วิธีการยุบสภา ระหว่างมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา การใช้มาตรา 272 ก็ยังคงมีผลบังคับอยู่ จึงไม่มีประโยชน์อันใดต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกอย่างก็จะเป็นไปเหมือนเดิมเช่นที่ผ่านมา แต่ถ้าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 โดยการยกเลิกมาตรานี้ออกไป ก็สามารถสร้างหลักประกันให้กับสังคมได้ว่า การเลือกตั้งในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ หรือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สมาชิกวุฒิสภาจะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด เป็นการตัดวงจรอุบาทว์ของการสืบทอดอำนาจจากเผด็จการออกไปได้อย่างแน่นอน