"จาตุรนต์"จี้รัฐบาลฟัง 3 ข้อเรียกร้อง"นักเรียนเลว"

2020-09-07 18:10:12

"จาตุรนต์"จี้รัฐบาลฟัง 3 ข้อเรียกร้อง"นักเรียนเลว"

Advertisement

"จาตุรนต์" จี้รัฐบาลฟัง 3 ข้อเรียกร้อง "นักเรียนเลว" ชี้เหตุการศึกษาไทยล้าหลัง เพราะเผด็จการอำนาจนิยม

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า แถลงการณ์ 3 ข้อของ “นักเรียนเลว” สะท้อนปัญหาทั้งในโรงเรียน ระบบการศึกษาและปัญหาของประเทศที่รวมศูนย์อยู่ที่การครอบงำระบบเผด็จการอำนาจนิยมและความคิดจารีตนิยมอนุรักษนิยมในทุกระดับของประเทศตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงโรงเรียน ข้อเสนอทั้ง 3 ข้อไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดโต่งสุดขั้ว แต่สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นจริง และควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ข้อเสนอข้อที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน และสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลนั้น สามารถทำได้ทันที และจะมีผลค่อนข้างมากในทันที แต่ถ้าจะให้มีผลมากจริงๆ ต้องมีการทำความเข้าใจกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ต้องส่งเสริมให้มีการรับฟังความเห็นของกันและกันทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน

นายจาตุรนต์ ระบุอีกว่า ส่วนข้อเสนอที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานั้นจะสำเร็จได้ต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช่รอไปเรื่อยๆ ต้องเริ่มทำทันทีด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางที่ถูกต้อง ก่อนการรัฐประหารครั้งล่าสุดมีการยกเรื่องปฏิรูปขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดการยึดอำนาจ ต่อมามีการสั่งการหลายครั้งที่อวดอ้างว่าเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แต่จนทุกวันนี้การปฏิรูปการศึกษาก็ไม่เกิดขึ้น ซ้ำร้ายระบบการศึกษาของไทยยิ่งล้าหลังกว่าเดิมด้วยระบบเผด็จการอำนาจนิยม และความคิดอนุรักษ์นิยมดังกล่าวแล้ว ข้อเสนอทั้ง 3 ข้อของ “นักเรียนเลว” ยังบอกสังคมไทยด้วยว่าจะแก้ปัญหาทั้ง 3 เรื่องได้ ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การสร้างคนพัฒนาคนในยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปมากและระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
นายจาตุรนต์ ระบุทิ้งท้ายว่า การเรียนรู้ในโลกอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น การมีเสรีภาพที่จะคิดทำอะไรอย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้กลายเป็นค่านิยมของเด็กและเยาวชนไทยจากการศึกษาด้วยตนเองในโลกที่เปิดกว้างอย่างไม่จำกัด สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเห็นปัญหาความล้าหลังของระบบการศึกษาของไทย รวมทั้งของระบบการเมืองการปกครองด้วย จะแก้ปัญหาระบบการศึกษา จะเข้าใจว่าทำไมนักเรียนจำนวนมากจึงไม่ยอมทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ ต้องเข้าใจสภาพการณ์ใหม่ของโลกและสังคมไทยในปัจจุบันไปพร้อมกันด้วย