"หมอธีระวัฒน์" ชี้ต้องตระหนักคนไม่มีอาการแพร่โควิด-19

2020-09-07 10:40:26

"หมอธีระวัฒน์" ชี้ต้องตระหนักคนไม่มีอาการแพร่โควิด-19

Advertisement

"หมอธีระวัฒน์" สิ่งที่ต้องตระหนักคนติดเชื้อโควิด-19 แพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการ แนะมีวินัยใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง ล้างมือก็ไม่สามารถปล่อยเชื้อไปให้ผู้อื่น

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ว่า สิ่งที่ต้องตระหนักในประเทศไทยก็คือมีคนที่ติดเชื้อแพร่เชื้อได้โดยไม่มีอาการอยู่แล้ว ทั้งนี้ถ้าคนที่ติดเชื้อไม่ได้เปราะบางก็จะแพร่เชื้อไปได้ 20 ถึง 30 วันก็ได้และหยุดแพร่  แต่ถ้าตนเองมีวินัยใส่หน้ากากรักษาระยะห่างล้างมือก็ไม่สามารถปล่อยเชื้อไปให้ผู้อื่น และคนอื่นๆที่มีวินัยเช่นกันก็ป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าตนเองได้ แต่ถ้าเมื่อใด ที่เริ่มผ่อนคลายวินัย เชื้อจากคนที่ไม่มีอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆเริ่มแพร่เป็นลูกโซ่ และในที่สุดก็จะเจอคนที่อาจไม่แข็งแรงนัก และได้รับเชื้อค่อนข้างมาก จนเกิดอาการขึ้นและในที่สุดก็จะเริ่มเห็นอาการหนักเข้าโรงพยาบาล การตรวจหาว่ามีคนติดเชื้อโดยไม่มีอาการหรือไม่มากน้อยเพียงใดในแต่ละพื้นที่ด้วยการตรวจเลือดจะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการวางแผนให้รัดกุม และถ้าตรวจเลือดได้ผลบวกจึงค่อยตรวจว่ามีเชื้อปล่อยออกมาได้หรือไม่ด้วยการแยงจมูก แต่โดยสรุป การรักษาวินัยดังที่ผ่านมา จะทำให้ระบบสาธารณสุขอยู่รอดได้ และคนไทยปลอดภัย  หมายเหตุข้อมูลหลักฐานการแพร่เชื้อโดยไม่มีอาการในพื้นที่ต่างๆ จะได้นำเสนอโดยคณะทำงานเร็วๆนี้ครับ


ขอบคุณเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha