"พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙” [คลิป]

2017-10-08 17:30:02

"พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙” [คลิป]

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรก และนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์


ด้วยเหตุนั้น พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ในศุภวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงนับเป็น “พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙”

นิว 18 ขอนำพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้ายในพระชนม์ชีพมานำเสนออีกครั้ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้


“ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพร และไมตรีจิตทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

"บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย

"ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็นตลอดไป”

"พระราชดำรัสสุดท้าย" ของ "ในหลวง รัชกาลที่ ๙"

AdvertisementAdvertisement