"เทพไท" วอน ส.ว.ลดทิฐิ ปล่อยวางจัดทำร่าง รธน.ฉบับประชาชน

2020-09-06 15:25:13

"เทพไท"  วอน ส.ว.ลดทิฐิ ปล่อยวางจัดทำร่าง รธน.ฉบับประชาชน

Advertisement

"เทพไท"  วอน ส.ว.ลดทิฐิ ปล่อยวาง เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แก้ปัญหาวิกฤตการเมือง

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง ท่าทีความเคลื่อนไหวของนายวันชัย สอนศิริสมาชิกวุฒิสภา ที่ประกาศปิดสวิตช์ตัวเองไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีสมาชิกวุฒิสภาหลายคน ได้เริ่มเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนของตัวเองออกมาอย่างชัดเจน และได้ยอมรับกระแสการเรียกร้องของสังคมทุกภาคส่วน ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกมาตรา 272 ออกไป ถ้าหากว่ามีสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง ได้มีแนวความคิดเช่นนี้ ก็เชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะสิ่งที่สังคมวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ ก็คือเสียงของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งในสามคือ 84 คน ที่จะต้องยกมือสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา256(3) (6) ของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกัน คือ แก้ไขมาตรา256 และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) หากมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ถึง84คน ญัตติทั้งหมดก็มีอันตกไป ขอให้สมาชิกวุฒิสภาทุกคน ได้ตระหนักว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยสันติวิธี เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ มีข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเป้าหมายหลัก และสมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรเดียวเท่านั้น ที่มีบทบาทสำคัญในการปลดล็อคให้บ้านเมืองออกจากวิกฤตได้

"อยากให้สมาชิกวุฒิสภาได้ลดทิฐิลง ปล่อยวาง เข้าใจกระแสของสังคม เหมือนกับนายวันชัย สอนศิริ หรือนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ โดยการเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมา เป็นรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยตามแบบฉบับสากล ก็จะเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คลี่คลายลงได้อย่างแน่นอน"นายเทพไท กล่าว