“อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร” สุดวิกฤต! แห้งขอดยาวนานกว่า 3 ปี

2020-09-06 14:15:33

“อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร” สุดวิกฤต! แห้งขอดยาวนานกว่า 3 ปี

Advertisement

สุดวิกฤต! อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรแห้งขอดกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ หลังประสบภัยแล้งติดต่อกันยาวนานกว่า 3 ปี

วันที่ 6 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่บนพื้นที่ 8,000 ไร่ มีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้ำอยู่ที่ลำตะคอง สามารถกักเก็บน้ำได้ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันกลับกลายสภาพเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ที่ชาวบ้านต้อนวัวควายลงไปกินหญ้า หลังจากปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห้งขอด ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่คลองน้ำได้ ทำให้ชาวบ้านขาดแคลนแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร

ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ปริมาณจึงน้ำแห้งขอดจนชาวบ้านนำวัวควายลงไปกินหญ้าภายในอ่างเก็บน้ำได้ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกหรือทำการเกษตรได้ เนื่องจากขาดแคลนน้ำ ทำให้ชาวบ้านต่างหวั่นวิตกว่า จะไม่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งปีหน้านี้ หากไม่มีฝนตกลงมาอีก
และที่สำคัญอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในการหาสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำ ถ้าน้ำแห้งขอดจนหมดเกรงว่าพันธุ์สัตว์น้ำที่เคยมีอาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำจะตายลงจนถึงขั้นสูญพันธุ์ จึงอยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนอกจากแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแหล่งอาหารโดยเฉพาะสัตว์น้ำต่างๆ ก็ต้องแก้ไขควบคู่กันไปด้วย