ปัญหาเรื่องตาจาก "การเรียน-ประชุมออนไลน์"

2020-09-04 10:00:52

ปัญหาเรื่องตาจาก "การเรียน-ประชุมออนไลน์"

Advertisement

โรคที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในช่วงโควิด-19: ปัญหาเรื่องตาจากการเรียนหรือประชุมออนไลน์ 

การปรับตัวในช่วงโควิด-19 อย่างหนึ่งให้เกิดการอยู่บ้านหยุดเชื้อ และการรักษาระยะห่างทางสังคม คือการใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนและการประชุม ทำให้หลาย ๆ คนเกิดปัญหาเรื่องตา โดยเฉพาะการจ้องมองเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มากจนเกินไป ทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าทางสายตา หรือที่เรียกว่า eye strain บางคนเรียกจำเพาะ ว่ากลุ่มอาการทางสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ (computer vision syndrome)

อาการที่พบบ่อย 

อาการตาแห้ง ตาล้า ตาพร่ามัว น้ำตาไหลบ่อย ๆ หรือปวดศีรษะโดยเฉพาะรอบกระบอกตา บางคนมีการปวดคอ บ่า ไหล่ หรือไม่สามารถมองเห็นแสงจ้า ๆ ได้ตามปกติ 

บางคนสงสัยว่าทำไมการใช้สายตาจ้องมองจออิเล็กทรอนิกส์ถึงทำให้ตาล้าได้มากกว่าเวลาอ่านจากหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ปกติ แม้จะใช้ระยะเวลาเท่ากัน เนื่องจาก การมองหน้าจอจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีระยะห่าง หรือมุมที่อาจไม่เหมาะสมเทียบกับกระดาษ มีความแตกต่างในพื้นหลังกับตัวอักษรไม่เท่ากับกระดาษ และมีการหลับตาบ่อยน้อยกว่าขณะจ้องจออิเล็กทรอนิกส์ 

เราจะมีวิธีการป้องกัน อาการเมื่อยล้าทางสายตา ได้อย่างไรบ้าง 

• อย่าจ้องมองจออิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ควรจะพักสายตาสัก 10-20 วินาที โดยมองไปอื่น หรือหลับตาบ้างอย่างน้อยทุก 15-20 นาที 

• จำกัดการมองหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ในเวลาอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็น นอกเหนือจาการที่เรียนหรือประชุมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือหน้าที่ เช่น งดหรือลดเวลาการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือการเล่นเกม หันมาอ่านนิตยสารหรือสื่ออื่น ๆ ด้วยกระดาษ หรือใช้การฟังแทน 

• ลดการใช้หน้าจอขนาดเล็ก เช่น จากโทรศัพท์มือถือ เลี่ยงมาใช้อุปกรณ์ที่หน้าจอใหญ่กว่า เช่น แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์

• ปรับความสว่างของหน้าจอ รักษาระยะห่างจากจอให้เหมาะสม 

• ใช้การตัดแสงฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

• นั่งในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ 

• ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เหมาะสม และลุกเดินบ่อย ๆ

อ. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล