สธ.บรรจุ ขรก.รุ่นโควิดเสร็จสิ้นใน ก.ย.

2020-09-03 23:15:20

สธ.บรรจุ ขรก.รุ่นโควิดเสร็จสิ้นใน ก.ย.

Advertisement

โฆษก สธ.แถลงผลการประชุมผู้บริหารระดับสูง ย้ำบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดเสร็จสิ้นใน ก.ย. หากพบคนแสวงผลประโยชน์เอาผิดถึงที่สุด ระบุ อสม.ได้ค่าตอบแทน 3,500 บาทในวันที่ 21 ก.ย.

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ได้มอบของที่ระลึกแก่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2563 พร้อมมอบนโยบายเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน 45,684 อัตรา จะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายใน ก.ย.นี้ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จากที่มีข่าวอ้างว่าช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อ หากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษ นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เรื่องสำคัญคือ การดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิตได้ และการพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ, การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้าน หมอสาธารณสุข หมอครอบครัว เพื่อลดความแออัดโรงพยาบาลและสร้างเสริมระบบสุขภาพคนไทย การสร้างระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า หากมีการทุจริตจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งขณะนี้ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาคลินิกที่พบการทุจริต พร้อมจัดหาหน่วยบริการรองรับ รับสมัครคลินิกชุมชนอบอุ่นเพิ่ม และเรื่องสุดท้ายคือการคุ้มครองประชาชนจากสารเคมีและสินค้าที่ทำลายสุขภาพ

พญ.พรรณประภา กล่าว่ตอว่า สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการประชุม คือบทบาทของ อสม.ในการดำเนินการต้านภัยโควิด 19 ที่เป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญและมอบค่าตอบแทน อสม. ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางแล้ว โดยจะเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มี.ค.ถึง ก.ย.2563 เป็นเงิน 3,500 บาท และจะส่งเข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 ก.ย.นี้ หากสถานการณ์เกิดขึ้นอีก รัฐบาลก็จะดูแลต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีบทบาทในการร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตยาสมุนไพร และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่ โดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา