ปลัด กทม.สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือ"มรสุม"

2020-09-03 15:05:25

ปลัด กทม.สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือ"มรสุม"

Advertisement

ปลัด กทม. สั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนช่วงเกิด "มรสุม" ระหว่างเดือน ก.ย-ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงเดือน ก.ย.ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค.จะมีร่องมรสุมพาดผ่านส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งอำนวยความให้กับสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้ 1.สำนักการระบายน้ำติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขังได้ในทันที 2.สำนักการโยธาจัดเตรียมสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้กับสำนักการระบายน้ำ ขระที่สำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้จัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัย และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงเตรียมความพร้อมการให้การสงเคราะห์ประชาชน เช่น ถุงยังชีพ เป็นต้น

ปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุอีกว่า 3.สำนักเทศกิจจัดรถสายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 4.สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณไฟจราจรที่มีปัญหาให้ใช้งานได้เป็นปกติ ตลอดจนให้ใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง, ต้นไม้หักโค่น, ป้ายโฆษณาล้ม, หรือถนนชำรุด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขทันที 5.กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ช่วยเหลือประชาชน โดยให้ประสานกับสำนักงานเขตและให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลกรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธาและสำนักงานเขต ตามที่มีการร้องขอ และ 6.สำนักงานเขตจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว หรือหน่วย Best และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ให้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และให้เข้าช่วยเหลือหากมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม โดยทันที