"บิ๊กป้อม"ถกแก้ไขปัญหา จชต.

2020-09-03 13:15:48

"บิ๊กป้อม"ถกแก้ไขปัญหา จชต.

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. เน้นย้ำทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ในความหลากหลาย ของเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 2/2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุม คปต. ได้รับทราบความคืบหน้า การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.)   จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.)  และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานการแก้ปัญหา ทั้งด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา รวมทั้งได้เห็นชอบสนับสนุนทางการศึกษา ได้แก่โครงการทุนอุดหนุนนักเรียน เรียนดี และอุดหนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ 3 จชต. เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา จชต.

พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา โดยให้ ศอ.บต. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเปิดสนามบินเบตง เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวโดยเร็ว ต่อไป  นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ จชต. ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และขอเป็นกำลังใจการทำหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง พร้อมขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี และเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงาน ได้ร่วมมือกันสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างกิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ในความหลากหลาย ของเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่ใช้ความรุนแรง บนพื้นฐานของความสงบสุข ความรักความสามัคคี และมีความอยู่ดีกินดี ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. อย่างยั่งยืน ตลอดไป