“สัณหพจน์” จี้กรมชลฯให้เทศบาลหัวไทรใช้ที่ราชพัสดุ

2020-09-03 12:03:03

“สัณหพจน์” จี้กรมชลฯให้เทศบาลหัวไทรใช้ที่ราชพัสดุ

Advertisement

“สัณหพจน์” จี้กรมชลประทานอนุญาตให้เทศบาลตำบลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในการครอบครองของกรมชลประทาน 15 หลังพบไม่สามารถบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังได้

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของเทศบาลตำบลหัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจาก นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวไทร ได้ขอความช่วยเหลือให้ประสานกับกรมชลประทาน เรื่องการตั้งโรงสูบน้ำที่จะใช้ในเทศบาลตำบลหัวไทร แต่ได้รับคำตอบจากหนังสือกรมชลประทาน ประเด็นที่หนึ่ง คือ การขอใช้ที่ดินราชพัสดุในการครอบครองของชลประทานนั้น ตามระเบียบของกรมชลประทานยังให้ใช้เป็นอาคารถาวรไม่ได้ ประเด็นที่สอง คือ การขอใช้น้ำ ทางกรมชลประทานให้ตรงนี้ไม่ได้ เพราะว่าต้องการป้องกันภัยแล้ง แต่จากเหตุผลทั้งสองเหตุผล เหตุผลแรกพอฟังได้ แต่ต้องหาทางแก้ไขให้กับทางเทศบาลด้วย ไม่ใช่ส่งไปให้เทศบาลหาที่ดินเพื่อขุดแหล่งน้ำเอง เนื่องจากคลองชะอวดแพรกเมืองอยู่ใกล้กับเทศบาลหัวไทร เพียง 2-3 กิโลเมตรเท่านั้น เพียงแต่ว่า เราขอแค่ที่ตรงนั้น ที่ผ่านมา ชลประทาน 15 ยังบริหารจัดการในเขตลุ่มน้ำปากพนังไม่ได้เลย ทั้งตอนบนและตอนล่างยังมีปัญหาอยู่ตลอด ถ้าหากว่าคลองชะอวดแพรกเมืองมีน้ำเยอะก็ปล่อยทิ้ง ไม่มีการกักเก็บไว้ น้ำมีเยอะแยะมากมาย ถ้าหากบริหารจัดการดีๆ ก็จะเพียงพอ ดังนั้น ตนคิดว่า ต้องหารือเพื่อที่จะปรึกษากันในหลายฝ่าย เพื่อหาทางออกให้กับเทศบาล เพื่อที่จะใช้ที่นี้ต่อไป จึงฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมชลประทาน ให้ดูแลในเรื่องนี้