"กนกวรรณ"ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.

2020-09-02 18:15:26

"กนกวรรณ"ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.

Advertisement

"กนกวรรณ"ยื่นหนังสือลาออกจาก ส.ส.หวังทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่รัฐสภา นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (พทซ) โดย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จะขอสละสิทธิ์จากการเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากต้องการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับถัดไปขึ้นมาทำหน้าที่ ส.ส.แทน คือ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ทั้งนี้ การยื่นลาออกจากการเป็น ส.ส. เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การลาออกจากการเป็น ส.ส. ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เนื่องจากยังไม่ได้มีการปฏิญาณตนในห้องประชุมสภาฯ เพียงแต่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น จึงถือว่าตนยังไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดเตรียมเอกสารและระเบียบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป ยืนยันว่า ครม
ทุกคน พร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ