"ราเมศ" เตือนอย่าบิดเบือนโจมตี "เฉลิมชัย"

2020-09-02 18:10:44

"ราเมศ" เตือนอย่าบิดเบือนโจมตี "เฉลิมชัย"

Advertisement

"ราเมศ" เตือนฝ่ายการเมืองอย่าบิดเบือน ให้ข้อมูลเท็จโจมตี "เฉลิมชัย" ชี้แค่รับหนังสือจากเกษตรกรคัดค้านแบน "พาราควอต" แล้วส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา 

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง กรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือคัดค้านการแบนสารพาราควอต ว่า ประการแรกหลักการในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่พรรคได้ให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน พรรคมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องการคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง  ประการที่สอง การพิจารณาเรื่องการแบนสารพาราควอตหรือไม่ เป็นเรื่องที่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ได้ระบุอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาไว้ชัดคือ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมี รมว.อุตสาหกรรมเป็นประธาน ร่วมด้วยปลัดกระทรวงอีก 4 กระทรวง คือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และยังมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากรเลขาธิการคณะกรรมการอาหารหรือยาผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคน คณะกรรมการเหล่านี้เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาว่าจะแบนสารพาราควอตหรือไม่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีอำนาจ ไม่สามารถเข้าร่วมพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการชุดนี้

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ประการที่สาม ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นกรณีดังกล่าวมีพี่น้องเกษตรกรทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็จะมีการร้องเรียนมายัง รมว.เกษตรและสหกรณ์เพื่อสะท้อนมุมมองเหตุและผลว่ากลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนมีมุมมองความคิดที่แตกต่างประการใดหรือไม่ เมื่อมีการยื่นหนังสือผ่าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  โดยระบุในหนังสือว่าขอให้ส่งความเห็นของผู้ร้องไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย ก็ได้ส่งต่อไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง นายเฉลิมชัย ไม่มีอำนาจพิจารณาและไม่สามารถสั่งการคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้  ประการที่สี่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำในนโยบายหลักอยู่ตลอดเวลาคือการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมาโดยตลอด และได้ทำความเข้าใจต่อพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด และตระหนักหลักการที่สำคัญอยู่เสมอคือเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ให้ความสำคัญทั้งผู้บริโภคและพี่น้องเกษตรกร ประการที่ห้า ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองหยุดนำประเด็นที่บิดเบือนเป็นเท็จมาโจมตีนายเฉลิมชัย การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิด ถือว่าเป็นการเล่นการเมืองที่สกปรกที่สุด นักการเมืองที่ดีควรให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและรอบด้านแม่นยำให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความเสียหายตามมา