วอน"ผู้ประกอบการ"งดวิ่ง"รถบรรทุก"วัดหยุดชดเชย

2020-09-02 17:20:31

วอน"ผู้ประกอบการ"งดวิ่ง"รถบรรทุก"วัดหยุดชดเชย

Advertisement

กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือ "ผู้ประกอบการ" งดวิ่ง "รถบรรทุก" ช่วงวันหยุดชดเชย "เทศกาลสงกรานต์"

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 4 ก.ย. และวันที่ 7 ก.ย. เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวม 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย.นี้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าโดยการใช้รถบรรทุก ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล


รวมทั้งองค์กรด้านการขนส่งสินค้า จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งภาคตะวันออก และชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน