"เทพไท"หนุนแก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว.

2020-09-02 10:25:48

"เทพไท"หนุนแก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว.

Advertisement

"เทพไท"หนุนแก้ ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.  ระบุร่าง รธน. 240 วันล่าช้าเกินไป ควรจัดทำให้เสร็จภายในเวลา 180 วัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง การยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 -24 ก.ย. 2563 นับว่าเป็นความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเบื้องต้น ส่วนตัวได้ลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยในทุกประเด็นก็ตาม แต่ก็สามารถแปรญัตติในชั้นการพิจารณาวาระ 2 ได้ เมื่อได้พิจารณารายละเอียดประเด็นการแก้ไขทั้ง 2 ร่างแล้ว เห็นว่ามี 3 ประเด็นสำคัญ ที่จะต้องนำมาพิจารณา และมีความแตกต่างกันระหว่างร่างของพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันใน 3 ประเด็น คือ 1.การแก้ไข มาตรา 256 ควรใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 2.จำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) 200 คน จำนวนเท่ากันทั้ง 2 ร่าง แต่เห็นด้วยกับการมีสัดส่วน 50 คนของนักวิชาการ ฝ่ายการเมือง และกลุ่มนักศึกษา ตามญัตติร่างของพรรคร่วมรัฐบาล  3.ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญ เห็นควรจัดทำให้เสร็จภายในเวลา 180 วัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษา แต่การกำหนดระยะเวลา 240 วันของร่างพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านล่าช้าเกินไป ส่วนประเด็นอื่นๆเป็นประเด็นปลีกย่อย ที่มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด ซึ่งสามารถประนีประนอม ปรับปรุงแก้ไข หาจุดลงตัวกันได้ไม่ยากนัก

นายเทพไท กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ยังไม่มีญัตติร่างของพรรคการเมืองใด นำเสนอขึ้นมาให้พิจารณา ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ถ้าหากมีญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ขึ้นมา ไม่ว่าของกลุ่มใดหรือของพรรคการเมืองใด ตนก็พร้อมลงชื่อสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา272นี้ด้วย  เพราะถ้ามีการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ขึ้นมาอีกร่างหนึ่ง ก็ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับร่างเดิมแต่อย่างใด แต่เป็นหลักประกันให้กับสังคม และการชุมนุมของนักศึกษาที่กำลังเคลื่อนไหวปิดสวิตช์ ส.ว.ให้ได้ภายในเดือน ก.ย. นี้ ว่าระหว่างการมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จนรัฐบาลจำเป็นต้องยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ ก็จะมีการปลดล็อก ส.ว.ไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 เดิมได้