จ่ายตลาดรับสารทจีนคึกคัก หมูปรับขึ้น กก.ละ 10 บาท

2020-09-01 18:05:30

จ่ายตลาดรับสารทจีนคึกคัก หมูปรับขึ้น กก.ละ 10 บาท

Advertisement

ตลาดสดเทศบาลมีประชาชนมาจับจ่ายซื้ออาหารสด รับสารทจีนคึกคัก หมูปรับขึ้น กก.ละ 10 บาทจากปีก่อน ขนมเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ยังขายเท่าเดิม

วันที่ 1 ก.ย. ที่ตลาดสดเทศบาล ในเขตเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสิ่งของเพื่อจะเตรียมนำไปไหว้เจ้าในวันสารทจีนพรุ่งนี้ 2 ก.ย. ซึ่งในวันนี้ภายในตลาดสดเทศบาลมีประชาชนมาจับจ่ายซื้ออาหารสด หมู ไก่ เป็ด ปลา ผลไม้ ขนมหวานนานาชนิด ราคา หมูสดหน้าเขียง มีการปรับราคาขึ้นมากิโลกรัมละ 10 บาท ปัจจุบัน ราคาหมูเนื้อแดง กก.ละ 160 บาท เนื้อติดมัน 140 บาท เนื้อสันใน 140 บาท สามชั้น 170 บาท ซีโครง 140 บาท ราคาไก่เนื้อสด กก. ละ 80 บาท หากต้มจะขายตัวละ 150 บาท เป็ดพะโล้ต้มตัวละ 350 บาท ส้มมี หลายขนาด หลายราคา ราคายังขายเท่าเดิมไม่ปรับขึ้น ขนมเซ่นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ ยังขายเท่าเดิม