ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประชุมเข้ม สั่งรับมือวันหยุดยาว

2020-09-01 16:50:32

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประชุมเข้ม สั่งรับมือวันหยุดยาว

Advertisement

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ประชุมเข้ม ย้ำทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 4 และ 7 ก.ย. เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิสำเนาหรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์นี้

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางในกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันได้อย่างคล่องตัว โดบ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่จะเดินทาง เตรียมสภาพรถให้พร้อม โดยควรตรวจเช็คยางและเบรคให้ละเอีดถี่ถ้วน รวมถึงการให้เผื่อระยะเวลาการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่อาจไม่เอื้ออำนวยหากมีฝนตก ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการเดินทาง นอกจากนี้ยังให้ดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก โดยให้ระมัดระวังการรวมกลุ่มกันของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งให้ใช้มาตรการรองรับด้านการจราจรในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์นี้
สำหรับนโยบายด้านการจราจรในช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.การอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรในช่วงที่มีประชาชนออกเดินทางจำนวนมาก ให้จัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ และระบบการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยมีศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรอยู่ที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง หมายเลขสายด่วน 1193 หรือดาวน์โหลด line application @highway1193 และในพื้นที่ กทม. สอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขสายด่วน 1197 เพื่อสอบถามเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุ รับข้อมูลประชาสัมพันธ์เส้นทาง พร้อมทั้งให้ออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่องในถนนบางสายในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ประกอบด้วยขาขึ้น 11 จุด ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. และขาล่องจำนวน 18 จุด ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ย. ให้ใช้เป็นช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถช่วงที่หนาแน่นให้คล่องตัวมากขึ้น

2.บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยบังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก (10 รสขม) และ พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง นำฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมากำหนดจุดเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการตั้งจุดตรวจ เพื่อป้องกันกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การสวมหมวกนิรภัย และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้มากที่สุดในแต่ละพื้นที่ ไปกวดขันวินัยการจราจรบริเวณถนนสายรองที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับการกวดขันจับกุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในเวลาห้าม และสถานที่ห้ามจำหน่าย กรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกฝ่าย และดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดกับผู้กระทำผิด กรณีเมาแล้วขับหรือแข่งรถในทางจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังจัดชุดสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทหาร ออกตรวจสถานีขนส่ง ท่ารถโดยสาร เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ และลดความแออัดของผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการดำเนินการและมาตรการต่างๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาบังคับใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม และขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจเช็คสภาพรถ เครื่องยนต์ สภาพอากาศ และเส้นทางก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวโดยสะดวกและปลอดภัยโดยทั่วกัน