เพิ่มสิทธิ“บัตรทอง” คัดกรอง “มะเร็งลำไส้ใหญ่”

2017-10-07 18:20:30

เพิ่มสิทธิ“บัตรทอง” คัดกรอง “มะเร็งลำไส้ใหญ่”

Advertisement

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชนที่จะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2561 สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค” ที่น่าสนใจ คือ “การคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่”

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกับ “นิว18”ว่า เหตุผลที่เสนอสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับมะเร็งสำไส้ใหญ่และทวารหนัก เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านมาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ผู้ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับ และมะเร็งปอด ส่วนผู้หญิงพบเป็นอันดับ 4 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งตับ

“เราพบว่าแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักประมาณ 3,000 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 10,000 ราย ดังนั้นเป้าหมายของโครงการนี้ที่จะดำเนินการ คือตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในปี 2561 จำนวน 1,276,000 ราย คาดว่าน่าจะพบผู้ป่วยประมาณ 25,380 ราย ใช้งบระมาณตรวจคัดกรองประมาณ 100 ล้านบาท ”นพ.ธเรศ กล่าว
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า การตรวจคัดกรองจะมุ่งไปที่กลุ่มเสี่ยง เช่น ถ่ายเป็นเลือด ถ่ายผิดปกติ มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง รวมทั้งตรวจในประชากรทั่วไป ด้วย สำหรับวิธีการตรวจที่ใช้ คือ การตรวจอุจจาระดูว่ามีเลือดปนในอุจจาระหรือมีความผิดปกติหรือไม่ หากพบความผิดปกติจะรีบนำผู้ป่วยมาตรวจด้วยการส่องกล้อง หากตรวจพบเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษาจะได้ผลดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เพราะถ้าตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะท้าย จะต้องผ่าตัด ให้เคมีบำบัด เสียค่าใช้จ่ายมหาศาล