อานิสงส์โควิด-19! ออสเตรเลียปล่อย ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ต่ำสุดในรอบ 22 ปี

2020-09-01 14:25:30

อานิสงส์โควิด-19! ออสเตรเลียปล่อย ‘ก๊าซเรือนกระจก’ ต่ำสุดในรอบ 22 ปี

Advertisement

แคนเบอร์รา, 31 ส.ค. (ซินหัว) — การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 22 ปี อันเป็นผลมาจากการบังคับใช้ข้อจำกัดเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

บัญชีฐานก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (National Greenhouse Gas Inventory) ที่เผยแพร่โดยรัฐบาลออสเตรเลียในวันจันทร์ (31 ส.ค.) คาดการณ์ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในออสเตรเลียจะอยู่ที่ 518 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2019-2020 ซึ่งนับเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำที่สุดของออสเตรเลียนับตั้งแต่ปี 1998

การปล่อยก๊าซลดฮวบมากที่สุดช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดสูงสุดในออสเตรเลีย โดยปริมาณการปล่อยก๊าซต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 10 ล้านตัน
รายงานระบุว่าการปล่อยก๊าซของภาคการขนส่งนั้นลดลงมากที่สุด โดยการบริโภคเชื้อเพลิงด้านการบินลดลงร้อยละ 79 และการบริโภคน้ำมันลดลงร้อยละ 26.7

แองกัส เทย์เลอร์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและการลดการปล่อยมลพิษของประเทศ กล่าวว่าข้อจำกัดชั่วคราวด้านการควบคุมโควิด-19 ที่จำกัดเสรีภาพในการเดินทางของชาวออสเตรเลียนั้น “ช่วยลดการปล่อยมลพิษลงอย่างมหาศาล” โดยเขากล่าวในแถลงการณ์ว่า “เนื่องจากผลกระทบของข้อจำกัดด้านโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ การปล่อยก๊าซจึงลดลงตามที่คาดไว้”รายงานเผยว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.2 อันเป็นผลมาจากการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การปล่อยก๊าซจากการเกษตรลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องมาจากผลกระทบของภัยแล้งต่อประชากรปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่

ข้อมูลยืนยันว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของออสเตรเลียตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต่ำกว่าระดับในปี 2005 ที่ร้อยละ 14.3

ขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปี 2005 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26 ให้เป็นร้อยละ 28 ภายในปี 2030 ภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement)“การปล่อยก๊าซตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ต่ำกว่าการปล่อยก๊าซในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนในปี 2000 ที่ร้อยละ 3.1 และต่ำกว่าการปล่อยก๊าซในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนในปี 2005 ที่ร้อยละ 14.3” รายงานระบุ

รายงานชี้ว่า “นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2020 ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อหัวและความเข้มของการปล่อยก๊าซของประเทศอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 30 ปี” และ “ปริมาณการปล่อยก๊าซต่อหัวต่ำกว่าปี 1990 ถึงร้อยละ 42.9 ขณะที่ความเข้มของการปล่อยก๊าซต่ำกว่าปี 1990 ถึงร้อยละ 64.2”