"ศรีสุวรรณ" จี้รัฐบาลเยียวยาพระสงฆ์

2020-09-01 11:48:22

"ศรีสุวรรณ" จี้รัฐบาลเยียวยาพระสงฆ์

Advertisement

"ศรีสุวรรณ" จี้รัฐบาลเยียวยาพระสงฆ์ทั่วประเทศเผชิญกับโควิด-19  จะได้บุญมหาศาลช่วยต่ออายุรัฐบาล

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาคนไทยผู้ได้รับผลกระทบในแนวทาง “เราไม่ทิ้งกัน” ทั้งผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ การให้สิ้นเชื่อทั้งปลอดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น  สมาคมได้รับการร้องขอจากพระสงฆ์จำนวนมาก ในส่วนของพระสงฆ์กว่า 2.5 แสนรูป โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ต่างเฝ้ารอคอยฟังข่าวด้วยความสงบนิ่งมาเป็นเวลานาน ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามสมควร โดยก่อนหน้านี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เสนอเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวัด โดยจะส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหาร ซึ่งจะให้ทั้งหมด 91 วัน ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า มาตรการเยียวยาพระสงฆ์ 2.5 แสนรูป ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากประชาชนทำบุญที่วัดน้อยลง และผลกระทบจากมาตรการงดเว้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยที่คณะรัฐมนตรี ปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินค่าบิณฑบาตและค่าอาหารพระวันละ 100 บาทต่อรูป ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงจะใช้โมเดลนี้ แต่จะลดจำนวนเงินลงเหลือเพียงวันละ 60 บาทต่อรูป โดยจะโอนเงินให้วัดไปบริหารจัดการเองตามจำนวนพระที่มี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายภายในวัด กระทั่งบัดนี้กว่า 5 เดือนไปแล้ว มาตรการเยียวยาพระสงฆ์กลับเงียบหายไปกับการตกกระป๋องของรัฐมนตรีหน้าเดิม แล้วเปลี่ย รมต.ประสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทน จนมีข่าวลือกันอย่างหนาหูว่ารัฐบาลถังแตก หมดเงินคงคลังไปแล้ว มาตรการหรือคำสัญญาต่างๆที่เคยสร้างภาพสวยหรูไว้ก่อนหน้านี้ เป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ใช่หรือไม่

"พระสงฆ์ทั่วประเทศท่านมีศีลวัฒน์ประจำตน ไม่อาจออกมาเดินขบวน ร้องแร่แห่กระเฌอ เดินถ่ายรูปชูสามนิ้ว เพื่อเอาไปอวดกันในโลกโซเชียลได้ ส่วนพระที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในทางการเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอลัชชีหนีมาบวชเท่านั้น มิได้มีหิริโอตตัปปะตามพระพุทวจนแต่อย่างใด ดังนั้น หากรัฐบาลยังคงมีศีล มีธรรม อยู่บ้าง พระท่านขอบิณฑบารตได้โปรดเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ทั่วประเทศที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 ให้สำเร็จโดยเร็วเถิด จะได้บุญมหาศาลช่วยต่ออายุรัฐบาลต่อไปได้ เพราะถ้าหลอกประชาชน นะหลอกได้ แต่ถ้าหลอกพระสงฆ์องค์เจ้า ระวังบาปกรรมจะทำให้หมดสิ้นอำนาจไปโดยไม่รู้ตัว" นายศรีสุวรรณ กล่าว