ม็อบเฮ "ธนาธร "อภิปรายตัดงบอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วสำเร็จ

2020-09-01 00:15:43

ม็อบเฮ "ธนาธร "อภิปรายตัดงบอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วสำเร็จ

Advertisement

ม็อบหน้าทำเนียบเฮ "ธนาธร "อภิปรายตัดงบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง เป็นผลสำเร็จ 


เมื่อวันที่ 31 ส.ค.  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ( กมธ. ) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปรึกษา กมธ. ได้อภิปรายเสนอให้ตัดงบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว  จ.พัทลุง และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนี่องจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์และมีโครงการอื่นที่ต้องการ มีความจำเป็นมากกว่า โดยที่ประชุม กมธ.งบประมาณลงมติเห็นด้วย 22 เสียง ไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณ 21 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง ส่งผลให้ข้อเสนอของนายธนาธรให้ตัดงบประมาณโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง ชนะไปด้วยคะแนน 22 ต่อ 21 เสียง


ผู้สี่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง และกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ที่ได้ปักหลักค้างคืนประท้วงโครงการดังกล่าวนานร่วม 8 วัน บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะย้ายมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล และตั้งเป้าหมายว่าจะไม่กลับบ้านจนกว่ามีคำสั่งระงับการก่อสร้าง เมี่อได้ยินข่าวการอภิปรายของนายธนาธร  และทราบผลการลงมติให้ตัดงบประมาณสำเร็จ ชาวบ้านก็ต่างส่งเสียงเฮ โห่ร้อง และสวมกอดกันด้วยความดีใจ

หลังจากนั้นนายธนาธร ได้เดินทางไปแสดงความยินดีและพูดคุยกับพี่น้องที่ปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลทันที