สธ.เสนอเพิ่มสิทธิบัตรทอง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

2017-10-06 18:15:50

สธ.เสนอเพิ่มสิทธิบัตรทอง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

Advertisement

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอเพิ่มสิทธิบัตรทอง ตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เสนอให้คลินิกเอกชนเข้าร่วมโครงการ


เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมชี้แจงเรื่อง “หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561” ว่า การทำงานร่วมระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมการพัฒนาเรื่องสิทธิประโยชนที่จะเพิ่มขึ้นในหลายด้าน โดยเฉพาะ “การคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่” โดยจะนำไปบรรจุในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นการพัฒนาศักยภาพในเขตสุขภาพ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการไปแล้วในระดับหนึ่ง

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่อง “คลินิกหมอครอบครัว” ได้วางแผนไว้แล้ว โดยในปีนี้ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... มารองรับเรื่องนี้ด้วย และมีการปรับแก้กฎหมายให้คลินิกเอกชนสามารถเข้าร่วมในระบบ เป็น “คลินิกปฐมภูมิที่เต็มรูปแบบ” ในการดูแลประชาชน ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมการเรื่องนี้ นอกจากนี้ จะได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการลงทุนต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น