เชิญชวนประกวด “ศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5”

2017-10-06 16:15:25

เชิญชวนประกวด “ศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5”

Advertisement

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน “ศิลปะเพื่อคนตาบอด” เข้าประกวดในโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ.2560” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางสายตาในความเท่าเทียมกันด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางของ World Tourism Organization ที่มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงความต้องการของคนทั้งมวล ซึ่งรวมถึงผู้พิการทางสายตาด้วย


โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ.2560จัดขึ้นในรูปแบบของงานแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งปัจจุบันผู้พิการทางการมองเห็น ยังประสบปัญหาและข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจินตนาการในการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ


ทั้งนี้ผลงานศิลปะที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการจะได้มาจากการจัดประกวด ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะงานประติมากรรม นูนต่ำ นูนสูง หรือประติมากรรมลอยตัวเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์แสง สี เสียง วิดีโอ ที่สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ รวมถึงความรู้สึกของมนุษย์ผ่านการสร้างผลงานศิลปกรรมได้ ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการตัดสิน โดยมีเงินรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้นำผลงานมาจัดแสดงมูลค่ารวม 640,000 บาท


สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอดเข้าร่วมการประกวดได้โดยสมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน ในนามสถาบันการศึกษา หรือในนามหน่วยงาน โดยเลือกแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/ArtForTheBlind ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ตุลาคม 2560 มายังคณะจัดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ทางโทรสารหมายเลข 02-279-7242 หรือที่ info.artfortheblind@gmail.com หรือok_mass2002@yahoo.com


โดยขนาดของชิ้นงานศิลปะหรืองานประติมากรรมจะต้องมีความกว้าง 120 เซนติเมตร ความสูง 80 เซนติเมตร สำหรับติดตั้งในบูธจัดแสดงขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร มีผนัง 3 ด้าน แต่ละด้านสูง 2 เมตร(ผนังแต่ละด้านปิดทึบสูง 1.5 เมตร และส่วนที่เป็นโครงถัดจากส่วนที่ปิดทึบ 0.5 เมตร รวมเป็น 2 เมตร ด้านหน้าเปิดโล่ง) ผนังด้านในสุดติดตั้งผลงานประติมากรรม ผนังอีก 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) เป็นงานทางด้านสื่อผสม เช่น การวาด การพิมพ์ แสง สี เสียง วีดิโอ ทั้งนี้เพื่อใช้แสดงภายในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 640,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.086-341-9978 หรือ 086-977-0112