ถกนัดแรกคณะกรรมการสรรหา กกต.

2017-10-06 10:40:28

ถกนัดแรกคณะกรรมการสรรหา กกต.

Advertisement

คณะกรรมการสรรหา กกต.ประชุม นัดแรกกำหนดกรอบทำงานและหลักเกณฑ์การสรรหาให้แล้วเสร็จใน 90 วัน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)นัดแรก โดยจะมีการกำหนดกรอบการทำงานและหลักเกณฑ์ในการสรรหา กกต. จำนวน 5 คน จาก 7 คน ส่วน กกต. อีก 2 คนจะมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจมีกรอบเวลาในการสรรหากกต. ไม่เกิน 90 วัน หรือภายใน 12 ธ.ค.นี้จะต้องส่งรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบ

จากนั้น สนช.จะตรวจสอบประวัติ และพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ ภายใน 45 วัน หาก สนช. ไม่เห็นชอบบุคคลใดต้องกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่