หมู่บ้านพอเพียงปลูกดาวเรืองรูปหัวใจรักพ่อ

2017-10-06 10:25:38

หมู่บ้านพอเพียงปลูกดาวเรืองรูปหัวใจรักพ่อ

Advertisement

หมู่บ้านพอเพียงตามแนวพระราชดำริใน จ.พิจิตร ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง สลับกับต้นพริก เป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจขนาดใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ลานเอนกประสงค์ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 9 อ.เมือง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ชาวบ้านได้ร่วมกันนำต้นดาวเรืองและต้นพริก ปลูกบนพื้นที่ลานเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน โดยปลูกต้นดาวเรือง สลับกับต้นพริก ที่ออกเมล็ดพริกสีเขียวสดเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงออกถึงความรัก ความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพบิตร จนทำให้ชาวบ้าน มีรายได้จากการทำเกษตรแบบพอเพียง สามารถเลี้ยงครอบครัวได้