2 หนังดังขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

2017-10-06 13:45:30

2 หนังดังขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ

Advertisement


หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศราย​ชื่อภาพยนตร์ 15 เรื่อง ที่ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าสมควรเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ซึ่งปีนี้มีผู้ส่งชื่อภาพยนตร์เข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น 311 เรื่องโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ตัดสินให้ภาพยนตร์จำนวน 15 เรื่อง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ ซึ่งถึงปัจจุบันนี้มีภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด 165 เรื่อง ซึ่งพิจารณาจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยภาพยนตร์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการดูแลของหอภาพยนตร์

ซึ่ง 2 ใน 15 เรื่องที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2560 นั้นก็คือเรื่อง "บ้านทรายทอง" ของผู้กำกับ "รุจน์ รณภพ" ที่เข้าฉายในปี 2523 และ "ข้างหลังภาพ" ของผู้กำกับ "เปี๊ยก โปสเตอร์" ที่เข้าฉายในปี 2528 รวมอยู่ด้วย