“เครดิตบูโร”โต้ข่าวล้วงข้อมูลบัตรคนจน

2017-10-05 17:35:56

“เครดิตบูโร”โต้ข่าวล้วงข้อมูลบัตรคนจน

Advertisement

“เครดิตบูโร”แจงไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แม้แต่รายการเดียว เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โต้คนปล่อยข่าวเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ลงทะเบียนทำให้เกิดความเข้าใจผิด

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะมีการส่งข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 11 ล้านรายให้กับเครดิตบูโร จนเป็นผลทำให้ไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อนั้น ไม่เป็นความจริงและขอประณามการกระทำที่บ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

นายสุรพล ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า 1.ในทางกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตนั้น เครดิตบูโรไม่สามารถจะไปรับข้อมูล หรือ ประมวลผลข้อมูล หรือ เปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวได้ เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลเครดิต และไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดรองรับ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอันมีโทษในทางอาญา ขอยืนยันว่า เครดิตบูโร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตและธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งการดำเนินการใดๆ ในเรื่องข้อมูลเครดิตต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 2. การใช้ข้อมูลเครดิตในปัจจุบันของสมาชิกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลคนละชุดกับข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกข่าวลือกล่าวอ้าง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลที่เครดิตบูโรได้รับเข้าฐานข้อมูลจะต้องมาจากการนำส่งของสมาชิกสถาบันการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน 96 แห่งเท่านั้น และอยู่ภายใต้มาตรฐานการดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล
“เครดิตบูโรขอปฏิเสธและยืนยันว่า ไม่มีส่วน และไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวได้แม้แต่รายการเดียว เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้ที่ปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงนี้ต้องถือว่าเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ที่ลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการทำให้เกิดความเข้าใจผิด” นายสุรพล กล่าว