"เอสโซ่" ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน

2017-10-06 08:00:11

"เอสโซ่" ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เยาวชน

Advertisement

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในโอกาสที่ นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะจากสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินสนับสนุนรวม 270,000 บาท ให้แก่ นายประเทือง มัททวีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวไลย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าข้อมูลให้ทันยุคดิจิตอล พร้อมทั้งปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับเยาวชนและชุมชนต่อไปนอกจากนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ยังได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิ ทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมสนับสนุน มาจัดแสดง เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากการทดลองทางวิ ทยาศาสตร์ที่สนุกสนานอีกด้วย