เตือนสาวโสดกินยาคุมเสี่ยง“มะเร็งเต้านม”

2017-10-05 12:25:31

เตือนสาวโสดกินยาคุมเสี่ยง“มะเร็งเต้านม”

Advertisement

รพ.จุฬาภรณ์ จัดโครงการ "Be aware breast cancer สานต่อ..สู้ภัยมะเร็งเต้านม" ระบุสาวโสด กินยาคุม เสี่ยงมะเร็งเต้านมสูง

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ศูนย์เต้านม รพ.จุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโครงการ "Be aware breast cancer สานต่อ..สู้ภัยมะเร็งเต้านม" ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย และช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องภัยจากโรคมะเร็งเต้านม พร้อมสานต่อกิจกรรมในโครงการ "สานต่อที่พ่อทำให้ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง" ที่ทางรพ.จุฬาภรณ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ5 รอบ โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายราคาสูงให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ แพทย์มะเร็งวิทยา รพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า จากสถิติพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยประมาณ 30 ต่อหนึ่งแสนคน ซึ่งยังถือว่าเป็นจำนวนไม่มากถ้าเทียบกับสถิติทั่วโลก โดยปัจจัยเสี่ยงมาจากสภาพแวดล้อม เช่น อาหาร อากาศ มลภาวะต่างๆ ส่วนสตรีที่กินยาปรับฮอร์โมนหรือยาคุมกำเนิด สตรีที่ยังไม่มีบุตร อาจมีอีกปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมสูงกว่าปัจจัยอื่นๆ ส่วนสตรีที่ทำศัลยกรรมหน้าอกด้วยการเสริมซิลิโคน ขณะนี้ยังไม่พบปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ แต่อาจจะเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหากได้รับการดูแลที่ไม่ดี แต่ทางที่ดีสตรีทุกวัยโดยเฉพาะในอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปี เพราะหากพบว่าเป็นในระยะแรกจะมีโอกาสการรักษาให้หายขาดได้ถึง100 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ทาง รพ.จุฬาภรณ์ ยังมีการมอบหมวกไหมพรม ชุดชั้นใน และวิกผม ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ฟรี โดยผู้ป่วยในทุกระยะการรักษาสามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ รพ.จุฬาภรณ์