ร.10 พระราชทานเครื่องแต่งกายเฉพาะกิจจิตอาสา

2017-10-05 10:10:53

ร.10 พระราชทานเครื่องแต่งกายเฉพาะกิจจิตอาสา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องแต่งกายเฉพาะกิจจิตอาสา ให้ราชองครักษ์เวร CAT 904 ที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ต.ค. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องแต่งกายจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราชองครักษ์เวร CAT 904 ที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชาอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเล็งเห็นและทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรักรวมพลังน้ำใจที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

Advertisement  Advertisement