"เทพไท"ชี้แก้ รธน.ไม่ควรยืดเยื้อ ซื้อเวลาอีกต่อไป

2020-08-09 22:40:06

"เทพไท"ชี้แก้ รธน.ไม่ควรยืดเยื้อ ซื้อเวลาอีกต่อไป

Advertisement

"เทพไท"ชี้แก้ รธน.ไม่ควรยืดเยื้อ ซื้อเวลาอีกต่อไป สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างน่าเสียดาย

เมื่อวันที่่ 9 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง สถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ว่า ถ้าดูทิศทางและกระแสความเรียกร้องของทุกภาคส่วน ต้องยอมรับความจริงว่า มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะแก้ไขเป็นรายมาตรา หรือจะยกร่างใหม่ทั้งฉบับ เพราะผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ปรากฎชัดแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดบกพร่องทุกหมวดในหลายมาตรา ซึ่งควรจะได้รับการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้น ซึ่งเป็นความเห็นในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับในส่วนของรัฐบาล ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็แสดงท่าทีชัดเจนว่า เห็นด้วยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ไม่บ่งบอกถึงห้วงเวลา หรือรายละเอียดว่าจะแก้ไขอย่างไร  ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา มีบางส่วนแสดงความเห็นสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการแสดงความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 2ท่าน คือ นายคำนูญ สิทธิสมาน และนายวันชัย สอนศิริ ว่าพร้อมที่จะให้มีการแก้ไขในประเด็นลดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี การยกเลิกตำแหน่ง ผบ.เหล่าทัพ เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง และการสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ประเด็นดังกล่าวไม่สอดคล้อง กับหลักการประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล และมีความห่วงใยสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ จะย้อนอดีตเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ขึ้นมาอีก

นายเทพไท กล่าวต่อว่า เมื่อทั้ง3ฝ่าย คือ รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา เห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องรีบผลักดัน สะสาง หรือสังคายนาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียใหม่ ก็ควรจะเร่งหาข้อสรุปในการแก้ไขให้เร็วที่สุด ให้เป็นไปตามกระแสเรียกร้องของสังคม ไม่ควรจะยืดเยื้อ ซื้อเวลาอีกต่อไป เพราะจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างน่าเสียดาย