3 ปัจจัย "ต้อง" พิจารณาหากจะลงทุน LTF/RMF

2017-10-04 07:00:38

3 ปัจจัย "ต้อง" พิจารณาหากจะลงทุน LTF/RMF

Advertisement

พอเวลาล่วงมาจนถึงช่วงปลายปีอย่างตอนนี้ เชื่อเหลือเกินว่าคงมีจำนวนมากที่เริ่มวางแผนจัดสรรการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีของตัวเองในปี 2559 นี้กันบ้างแล้ว โดยอีกจำนวนไม่น้อยเช่นกันที่ให้ความสนใจเรื่องการลงทุน LTF และ RMF กัน แต่ก่อนที่จะถึงขั้นของการลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยง คอลัมน์ Work Life ขอนำเสนอเกราะป้องกันความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ด้วย 3 ปัจจัยที่ผู้ลงทุนพึงใช้พิจารณาก่อนก้าวเข้าสู่โลกของ LTF และ RMF


ภาพ namtipStudio / Shutterstock.com


เบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้า LTF กับ RMF กันก่อน

LTF ย่อมาจาก “Long Term Equity Fund” หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก และเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด
RMF ย่อมาจาก "Retirement Mutual Fund" เป็นกองทุนรวมเพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ที่ทางการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน

เมื่อรู้จักกันจนพอคุ้นเคยแล้ว ก็มาถึง 3 ปัจจัย "ต้อง" นำมาพิจารณาในการลงทุน LTF และ RMF กัน
ภาพ AnemStyle / Shutterstock.com

ปัจจัยที่ 1 เงินออม
เงินออมที่จะนำมาลงทุน ควรเป็นเงินออมที่มีจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือค่าใช้จ่ายคงที่ของคุณ 3-6 เดือน เช่น มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 12,000 บาท เงินออมที่สามารถนพไปลงทุนได้ควรมีระหว่าง 36,000-72,000 บาท


ภาพ Kriang kan / Shutterstock.com


ปัจจัยที่ 2 รายได้
คุณต้องมีรายได้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ไม่ใช่พนักงานประจำกินเงินเดือน อาทิ ฟรีแลนซ์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางออกสำหรับกรณีนี้คือ คุณต้องทำการประมาณรายได้รวมในแต่ละปี เพื่อที่จะสามารถประมาณการลงทุน LTF และ RMF ได้โดยไม่เกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ
ภาพ Shutterstock.com


ปัจจัยที่ 3 ค่าใช้จ่ายในอนาคต
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยในปัจจุบันใน 2 ปัจจัยแรกที่กล่าวไปแล้ว ปัจจัยที่ 3 นั้นเป็นการประมาณการถึงอนาคตว่า อนาคตน่าจะมีการใช้เงินไปในการใดบ้าง อย่างไร มีความน่าจะเป็นที่จะต้องใช้จ่ายก้อนโตแบบเร่งด่วนบ้างหรือไม่ เพื่อที่จะได้จัดสัดส่วนการลงทุนใน LTF และ RMF ได้เหมาะสมที่สุด โดยไม่เจ็บตัว

ขอให้โชคดีในการลงทุนกันทุกคนครับ