วธ.พิมพ์แผ่นพับ 10 ล้านฉบับ แจก ปชช.ถวายดอกไม้จันทน์

2017-10-03 15:25:46

วธ.พิมพ์แผ่นพับ 10 ล้านฉบับ แจก ปชช.ถวายดอกไม้จันทน์

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์ ข้อมูลพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านเว็บไซต์ เผยจัดพิมพ์แผ่นพับกว่า 10 ล้านฉบับเสร็จแล้ว เตรียมแจกจ่ายให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทร์ทั่วประเทศ ส่วนจดหมายเหตุคาดเสร็จ พ.ค. 2561
   เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวการเผยแพร่วีดิทัศน์ หนังสือที่ระลึก งานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และอีบุ๊ก เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนนำไปใช้เป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้จัดทำหนังสือพระราชประวัติ หนังสือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงหนังสือคำศัพท์ ราชรถ ราชยาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เผยแพร่แก่ประชาชน สามารถรับชมและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงประกอบด้วยวีดิทัศน์จำนวน 29 เรื่อง รวม 548 ตอน

นายวีระ ยังได้กล่าวถึง ความคืบหน้าในในการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย หนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก 1 รายการ หนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง 6 รายการ หนังสือที่ระลึก 3 รายการ และแผ่นพับที่ระลึก 1 รายการ โดยในส่วนของแผ่นพับ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศจำนวนกว่า 10 ล้านฉบับ จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ส่วนหนังสือที่ระลึก มีการจัดพิมพ์เสร็จแล้วจำนวน 2 เล่ม ขณะที่จดหมายเหตุ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน พ.ค. 2561 และจะแจกจ่ายไปยังหอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดทั่วประเทศ รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติต่อไป