เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก

2017-03-29 13:05:30

เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก

Advertisement


บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบเข้าบรรจุได้  ตลอดช่วงเช้าที่ผ่ามาได้รับความสนใจจากผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
ซึ่งแนวปฏิบัติใหม่ได้เปิดรับสมัครในตำแหน่งครูผู้ช่วยรวมทั้งสิ้นจำนวน 61 สาขาวิชาที่เปิดสอบ โดยกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา
ส่วนที่เหลืออีก 25 สาขาวิชาจะมีใบอนุญาตฯ หรือไม่มีใบอนุญาตฯ มาสมัครก็ได้ ซึ่งจำแนกเป็น กลุ่มสาขาวิชาที่คณะครุศาสตร์-คณะศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 5 ปี ได้แก่กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด, การเงิน-การบัญชี, จิตรกรรม,จิตวิทยาคลินิก, ดนตรีพื้นเมือง,นาฏศิลป์(โขน), ภาษาพม่า, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, เศรษฐศาสตร์,โสตทัศนศึกษา, หลักสูตรและการสอน, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง), อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) และภาษามลายู          กลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนเรื้อรัง 8 สาขา ซึ่งเปิดสมัครแล้วไม่มีผู้สมัคร หรือ สอบผ่านขึ้นบัญชีได้น้อยมาก ทำให้โรงเรียนขาดครูอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วิทยาศาสตร์,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน ซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพลงชื่อเข้าสมัครแล้วกว่า100 คน
อย่างนางสาว ฟาดีละห์ อาแว ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสที่จะได้เป็นครู แม้จะเรียนมา4ปีแต่ก็เชื่อในศักยภาพของตนเองว่าจะสามารถประกอบอาชีพครูได้ขณะที่นางสาวจริยา จันทร์เทพ ผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู เปิดเผยว่า รู้สึกไม่เห็นด้วยกับการปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ เพราะตนเรียนมา5 ปี มีประสบการณ์การฝึกสอนและมีความพร้อมมากกว่า หากผู้ที่จะมาประกอบอาชีพครูควรมีการเตรียมตัวที่มากกว่านี้เพราะสาขาวิชาที่เรียนก็มีความแตกต่างกัน

โดยการรับสมัครสอบครั้งนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 เมษายนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 10 เมษายนนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบจำนวนมากถึงหลักหมื่นคนแท็กที่เกี่ยวข้อง