"แม่ฮ่องสอน" เฝ้าระวังฝนตกหนัก ลำน้ำปายเพิ่มระดับต่อเนื่อง

2020-08-03 14:55:41

"แม่ฮ่องสอน" เฝ้าระวังฝนตกหนัก ลำน้ำปายเพิ่มระดับต่อเนื่อง

Advertisement

แม่ฮ่องสอนยังคงเฝ้าระวังหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันตลอดทั้งคืน แม่น้ำปายเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ว่าสั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

วันที่ 3 ส.ค. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกมาประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนัก และทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากฉับพลัน ล่าสุดได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่และหน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ เพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย รวมไปถึงการแจ้งเตือนไปยัง อบจ.และ อบต.ทุกแห่งให้จัดหน่วยกู้ชีพเตรียมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นายทะนงศักดิ์ นิรากรณ์ ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีฝนตกติดต่อกันมาตลอดทั้งคืนให้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ อ.ปางมะผ้า อ.ปาย อ.เมือง อ.ขุนยาม และ อ.แม่ลาน้อย โดยเฉพาะอำเภอปางมะผ้า ที่บ้านแม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า มีปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 134 มิลลิเมตร ระดับสัญญาณไฟสีแดงพร้อมทั้งได้ตรวจสอบเรด้าห์ตรวจอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ายังมีฝนปกคลุมและฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการแจ้งเตือนภัยอพยพประชาชนและสิ่งของไปอยู่ที่สูง สำหรับพื้นที่ ต.แม่โถ ต.สันติคีรี ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย มีฝนปกคลุมต่อเนื่อง จากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำแม่ลาหลวงมีระดับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงขอให้แจ้งประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำ เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่ม
สำหรับ สถานการณ์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนแม่น้ำปายในเขตพื้นที่ อ.ปาย และแม่น้ำของแม่น้ำห้วยส้าน อ.ปางมะผ้า ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปายผ่าน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่ ต.ปางหมู อ.เมือง ขณะนี้น้ำปายได้เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อยู่ระดับเฝ้าระวัง ยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ไร่นาที่อยู่อาศัย คาดว่าเย็นวันนี้หากฝนยังไม่หยุดแม่น้ำปายอาจจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ได้