"มท.1"สั่งการด่วน"ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด"เร่งรับมือน้ำท่วม

2020-08-03 13:15:20

"มท.1"สั่งการด่วน"ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด"เร่งรับมือน้ำท่วม

Advertisement

"อนุพงษ์" สั่งการด่วนให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ลงนามคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยระบุข้อความ ว่า จากการติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากกรณีพายุ "ซินลากู" พบว่า พายุดังกล่าวส่งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน


พล.อ.อนุพงษ์ ระบุอีกว่า เพื่อให้การรับมือจากผลกระทบของพายุซินลากู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดำเนินการตามแพนเผชิญเหตุ ดังนี้ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย พร้อมให้ติดตามลักษณะอากาศ ปริมาณฝน และระดับน้ำในพื้นที่ จากนั้นให้ทำการวิคราะห์ ประมินสถานการณ์ แล้วแจ้งเตือนภัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ต้องสร้างการรับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย พร้อมให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับความช่วยเหลือกับรัฐบาลให้คอรบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่ 
2.ให้ฝ่ายปกครองดำเนินการตามแผนการอพยพประขาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้น โดยให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสา เข้าดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ พร้อมกำชับจัดสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 3.เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น อาทิ ที่อยู่อาศัย, พื้นที่การเกษตร, สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบราชการโดยเร่งด่วน 4.ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู สรุปสถานการณ์ แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทย รับทราบ ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง